Bilgisayarlı Muhasebe Kursu

uzaktan eğitim Bilgi sayarlı muhasebe

BİLGİSAYARLI  MUHASEBE KURSU

İnsanlar iş bulmak, çalıştığı sektörlerde  başarılı olmak için  uğraşırlar. Bu yüzden ise kendilerini geliştirmeye mecburdurlar özellikle teknolojiyle iç içe olmak zorundadırlar çünkü günümüzde her şey teknoloji ile halledilmektedir o yüzden teknolojiyi bilmek zorundayız.  Teknoloji  bütün sektörlere girmiş bulunmaktadır bu teknolojinin temeli ise bilgisayar teknolojisidir. Bilgisayar teknolojisi ile pek çok şey yapabiliriz işlerimizi daha kısa sürede bitirilebiliriz ve kendimizi bu sayede geliştirebiliriz.

Bilgisayarın kolaylaştırdığı işlerden işler’ den biri ise Muhasebe işidir. Muhasebe işlerini Bilgisayar ile yapılması hem işlerin hızlı yapılması hem verilerin güvenli bir şekilde kaydedilmesini sağlar. Bilgisayarın çıkış noktasıda hesap üzerine kurgulanmış bir sistemdir. Hızla gelişen teknoloji ile bilgisayar işletim sistemi dışında daha detaylı programlar üretilmiş ve kullanıma sunulmuştur. Özellikle hemen her işletmenin ihtiyacı olan değişmez yazılımlar olarak öne çıkar muhasebe programları. Muhasebe programı kullanmayan bir işletme nerdeyse bulunmamaktadır. Peki sadece yazılımı bilmek yeterlimi? Maalesef yeterli değil temel muhasebe yada diğer adıyla Ön muhasebe bilmek gereklidir.

Peki Nedir Bilgisayarlı Muhasebe ?

Bilgisayarlı muhasebe, Temel olarak bilgisayar kullanımlı olan, Eta, Logo, Mikro ve Zirve programları ile işletmelerin ticari hayatlarını ve kamu ile olan ilişkilerini sistematik olarak devam ettirebilmeleri; işletmelerin finansal açıdan durumlarının tespiti ve gelecek süreçteki faaliyetlerinin planlanması için gereken bilgi ve raporların hazırlanmasının yapılmasına denmektedir. Bilgisayarlı Muhasebe  bilgisi ile bütün sektörlerde iş bulabilir hem de kamu da çalışabilirsiniz.

Peki Nedir Bilgisayarlı Muhasebe Kursu ?

Ön muhasebe eğitimi ile başlayıp muhasebe programlarının kullanımının anlatıldığı eğitimdir. Temel giriş seviyesinde bilgisayar kullanmayı bilen herkes, Eta Ticari Muhasebe (Şirket veya kurumlara stok, cari, fatura, muhasebe, işletme defteri hesaplarını sistematik bir şekilde bilgisayar ortamında kayıtlanmasını sağlayan program), Logo Go Ticari Muhasebe (İşletmelerin e-Fatura (elektronik fatura) ve e-Defter (elektronik defter)’e geçiş süreçlerinde yardımcı olan, Firma açılması, Çalışma bilgilerinin oluşturulması, fişlerin doldurulması, stoklanma, stok tanımlarının yapılması, raporların incelenmesini sağlayan program), Mikro Ticari Muhasebe (işletmenin mali işlerinin verimli bir şekilde yöneten; faturaların, irsaliyelerin, çek ve senetlerin işlenme işlemi, banka hesaplarının takibi ve buna benzer mali işlerin raporlar halinde oluşturulabilmesi) ve Zirve Müşavir- Finansman programları öğretilerek, işletmelerin mali sorumluluklarını alarak anlık durum tespiti yapılarak, gelecek faaliyetlerin planlanması için gereken bilgi ve raporların hazırlama becerilerini kazandıran eğitim sürecidir bu süreci öğrenen kişiler hem kamu hem devlet de iş bulabilirler. Büro ortamında çalışma olanaklarına sahip olarak iş hayatlarında daha mutlu ve başarılı olabilirler.

Bilgisayarlı muhasebe kursunu alanların güncel, teknik ve teorik bilgiler aktarılarak; maliyet, pazarlama, dış ticaret, tek düzen hesap planlanması finansal raporlamalar gibi temel alanlara gerekli bilgi akışını profesyonel olarak sağlayabilmelerini hedeflemektedir.

BİLGİSAYARLI MUHASEBE KURSUNDA NELER ÖĞRENEBİLİRİZ?

Alacağınız bilgisayarlı muhasebe kurs eğitimine gittiğiniz yerden bağımsız olarak aslında öğrenilecek konuları genel olarak belli başlı temel başlıklar altında toplayabiliriz.

1.Tek Düzen Hesap Planlanması

Bilançonun temellerine göre hesap oluşturma

Gelir tablosunun hesaplanarak şekillenmesi

Maliyetin hesaplanması

Hesap kodlarının ayrıntılı olarak teorik ve muhasebe programları üzerinde etkin olarak anlatılması

Hesapların kayıt edilmesi, raporlanması

2.Ticari İşletme ve Tacirin Teorik Anlatımı

Ticari işletme nedir?

Tacir nedir?

Tacir olma şartları nelerdir?

Tacirin hakları nelerdir?

Tacirin sınıflandırılması nasıl yapılır?

Tacirin sorumlulukları nelerdir?

Vergi dairesine karşı sorumluluklar nedir?

Sosyal Sigortalar Kurumu’na karşı sorumluluklar nelerdir?

3.Muhasebe Evrakların – Defterin Teorik Anlatımı

Defter tutma yükümlülüğü

Tutumu zorumlu olan evraklar

Birinci sınıf tacirlerin tutmakta zorumlu olduğu defterler

İkinci sınıf tacirlerin tutmakta zorunda olduğu defterler

İşletme defterleri

Defterlerin onaylanması

Defterlerin kayıtta düzenlenmesi ve zamanı

Defterlerin saklanması ve ibraz edilmesinden oluşan muhasebe evraklarıdır

4.Muhasebede Kullanılan Belgeler

Fatura-fişler

Sevk irsaliye belgesi

İrsaliyeli olan faturalar

Perakende satış belgeleri

Gider makbuzları

Serbest meslek makbuzları

Tahsilat makbuzları

Belgelerin temininin sağlanması

Belgelerin saklanması ve ibraz edilmesinden oluşan belgelerdir.

BİLGİSAYARLI MUHASEBE KURSUNUN DERS İÇERİKLERİ

Firma tanımlamasının yapımı

Stok kart açılımın yapımı

Stok fişi doldurulmasının uygulanması

Raporların incelenme aşaması

Cari kartı açılımın yapımı

Cari hesap fişlerinin doldurulma işlemi

Raporların incelenmesi

İrsaliyelerin kesilmesi

İrsaliyelerin fatura olarak yapılması

Raporların İncelenmesi

Fatura Kesimi

Raporların incelenmesi

Müşterilerin çek-senet işlemlerinin yapımı

Firma çek-senet işlemlerinin yapımı

Kasa işlemlerinin uygulanması

Kasa kartı açılımının yapılması

Nakit ödeme ve tahsilatların kayıtlanması

Banka işlemlerinin yapımı

Genel muhasebe kayıtlarının yapımı ve raporlara bakımını içerir.

Genel muhasebe kayıtlarının yapımı ve raporlara bakımını içerir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bilgisayarlı Muhasebe Kursu

uzaktan bilgisayarlı muhasebe kursu eğitimi sertifikası

Bilgisayarlı Muhasebe Eğitimi İle;

DAHA DETALI BİLGİ VE KAYIT İÇİN DİLERSENİZ

Muhasebenin temel kavramları ve genel kabul görmüş muhasebe ilkelerini öğrenerek uygulayacak yeteneğe sahip olacaksınız.

Firmaların günlük hayatta muhasebesel işlemlerinin nasıl yapıldığının eğitimini öğreneceksiniz.

Logo, ETA, Zirve Müşavir, Zirve Finansman, Mikrokom Paket programlarını eğitimi ile bilgisayarlı muhasebenin tekniğine hakim olacaksınız.

SGK mevzuatı ve işveren SGK tüm işlemlerinin eğitimi ile tüm rakiplerinizden bir adım önde başlayacaksınız.

Gerçek evraklarla uygulamalı olarak işlemlerin nasıl yapıldığını öğrenerek firmaların ön muhasebe departmanlarında iş imkanı kazanacaksınız.

Bilgisayarlı Muhasebe Eğitiminin Hedefi & Amacı;

Bilgisayarlı Muhasebe eğitimimiz içerik olarak tamamen katılımcılarımızın reel sektörde rahatlıkla iş bulabilmelerini kolaylaştırmak adına planlanmıştır.

Bilgisayarlı Muhasebe kursu öğrencilerimiz eğitimlerini tamamlayınca her türlü firmanın ön muhasebe departmanında anında çalışabilecek yeteneğe ulaşmaktadır.

Bilgisayarlı Muhasebe kursu eğitiminin içeriğinde uygulamalı örneklerle öğrencinin pratik bilgisinin en üst seviyeye ulaşması sağlanmaktadır.

Bilgisayarlı Muhasebe Kursunun amacı işletme veya kuruluşun finansal (veya para ile ifade edilebilen) faaliyetlerine esas olan bilgi ve belgelerin girilmesi, düzenlenmesi, raporlanması ve kullanışlı şekilde bilgi kullanıcılarına aktarılmasıdır.

Bilgisayarlı Muhasebe Kursu, sonunda eğitimini tamamlayan öğrencilerimiz iş hayatında ETA, LOGO, ZİRVE MÜŞAVİR, ZİRVE FİNANSMAN, MİCROKOM muhasebe programlarını profesyonel anlamda kullanabilecek seviyeye gelmesi hedeflenmektedir.

Bilgisayarlı Muhasebe Kursu Süresince;

Bilgisayarlı Muhasebe Kursu’na katılan Öğrencilerimiz eğitimi tamamladıktan sonra Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan sınava katılarak, başarılı oldukları takdirde TÜRKİYE’NİN TÜM KURUMLARINDA (Özel / Kamu) geçerli olan MEB onaylı BİLGİSAYARLI MUHASEBE sertifikası almaktadır.

Bilgisayarlı Muhasebe Eğitimine kayıt olan öğrencilerimizin paneli 1 (bir) yıl boyunca aktif kalmaktadır. Eğitim süresince her öğrencimize 1 (bir) adet eğitim danışmanı atanmaktadır. Eğitim danışmanları eğitim süresince öğrencilerin kurumumuzla olan tüm diyaloglarında yardımcı olarak sürecin sağlıklı işlemesini sağlamaktadırlar. Eğitimi tamamlayıp sertifikanızı alsanız bile istediğiniz zaman panelinize giriş yaparak eğitimleri takip edebilirsiniz.

Kurumumuz “Önce Öğrenci Memnuniyeti” ilkesini benimsemiştir. Bu sebeple en kaliteli eğitim verme çabasının yanında öğrencilerinin ödemeleri konusunda da esneklik sağlamaktadır. Kredi Kartı ile ya da Havale/EFT taksit ile eğitim bedeli ödenebilmektedir.

Bilgisayarlı Muhasebe Kursu Gereksinimleri;

Bilgisayarlı Muhasebe Kursuna katılabilmek için ilk okul mezuniyeti yeterli olmaktadır. Fakat Bilgisayarlı Muhasebe Kursu sonunda MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ONAYLI BİLGİSYARLI MUHASEBE SERTİFİKASI alabilmek için En Az Lise mezunu olmak gerekmektedir. MEB Onaylı Bilgisayarlı Muhasebe sertifikası sınavına katılmak için gerekli belgeler aşağıdaki gibidir.

Kimlik Fotokopisi (arkalı önlü)
Diploma veya Öğrenci Belgesi (arkalı önlü)
Vesikalık Fotoğraf

Uzaktan Eğitim modeliyle Bilgisayarlı Muhasebe Kursumuza katılarak sizde kariyerinize başlayabilirsiniz. Devlet yada Özel kurumlarda iş imkanlarından faydalanabilirsiniz. Kendi işletmenizin ön muhasebesini bilgisayar ortamında takip edebilirsiniz. İlgili üniversiteden mezun olsanız dahi güncel pratik eğitimlerimizle sektör’de tecrübe edinmeye gerek kalmadan iş başı yapabilirsiniz.

Kaliteli Eğitim almak başarıya daha hızlı ulaşmak sizinde hakkınız. Başvuru ve Kayıt İçin Tıklayınız