İşaret Dili Tercümanlığı

İşaret Tercümanlığı Kursu

Neden İşaret Dili Tercümanlığı Eğitimi ve Sertifikası?

İşaret Dili öğretmenliği yapmak için gerekli olan belge ve eğitimi alacaksınız. 

TV, konferans, sempozyum gibi yerlerde tercümanlık yapabilecek beceriyi kazanacaksınız.

Alacağınız bu eğitim ile Adliye, Emniyet ve Tapu Kadastro gibi birçok kurumda bilirkişi olarak çalışabilecek yeterliliğe sahip olabileceksiniz.

Eğitim sonunda alacağınız MEB Onaylı belge tüm resmi ve özel kurumlarda geçerli olup  Yurtdışında’da geçerlidir. 

Tercümanlık yapabilecek tüm kelimeleri ve cümle yapılarını öğreneceksiniz

İşitme engelli bireyler ile günlük iletişimi kurabilecek kelime dağarcığına sahip olursunuz

Türk işaret Dili dilbilgisi kurallarına hakim olursunuz

Basit düzey tercümanlık yapabilecek düzeye gelirsiniz.

Neler Öğreneceğim ?

İşaret Dili Tercümanlığı Eğitimi Neleri İçeriyor?

Tercüme etme tercümanlık bilindiği gibi iki dil arasındaki aktarımdır. İngilizce bir romanın Türkçe aktarımı gibi. İşte işaret dili tercümanları da işitme veya konuşma engellerine sahip olan bireylerin işaret diliyle söylediklerini, işaret dilini bilmeyenlere sözlü ya da yazılı olarak aktarmaktadırlar.

Bu noktada İşaret dili tercümanlarının bazı görevleri ve sorumlulukları ortaya çıkmaktadır. Öncelikler bu kişiler meslek kurallarına uygun davranmalı, Kalite yönetim sistemine uygun çalışmalı, dil ve konuşma ile alakalı bozukluğu olan, işitme ve konuşma engelli bireylerin gramer ve yazım kurallarına uygun olarak işaret dili ile iletişim kurmalarını sağlamalı, işaret dilinin dilbilgisi kurallarına göre cümle yapılarını tanıtmalı ve ona uygun kullanmalı ve bilgilerin birleştirilmesini sağlayıp işaretleri tanıtmalıdır.

İşaret Dili Tercümanlığı Eğitimi sonunda mesleğe ait olan alandaki temel bilgilere ve becerilere, alanın gerektirmiş olduğu temel yeterliklere sahip bir birey haline gelecek, Türk İşaret dilindeki harfleri ve işaretleri öğrenip doğru uygulama yapabilecek, Türk İşaret Dilini öğretebilecek seviyede olacak ve istendiği zaman konu ile alakalı TİD’le yorum ve tercümanlık yapabileceksiniz.

TİD kurs programı, işitme yetersizliği ile dil ve konuşma yetersizliği olan bireylerin kişisel ve toplumsal ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla konuşma dilinden farklı olan fakat belli bir sistem içinde el ve vücut hareketleri ile mimiklerin kullanıldığı görsel bir dildir.

İşaret dili dünyada en çabuk öğrenilen dildir.

Bilinenin aksine İşaret Dili yalnızca el hareketlerinden oluşmaz. Yüz mimikleri de oldukça ekilidir.

İşaret dilleri de sözlü diller gibi gramer yapısına sahiptir.

Her ülkenin kendi işaret dili vardır.

Ülkeden ülkeye değişen işaret dilinin bölgelere göre farklılık gösteren aksan ve lehçeleri de vardır.

Öğrencilerimiz eğitim sonunda,

Temel İşaret Dili ile temel iletişim bilgi ve becerileri kazanabilecektir. Bu kapsamda; günlük yaşamında kullandığı besin, giyecek ve takı, eşya, taşıt, bitki ve hayvan, varlık, meslek, okul, eğitim, devlet, il isimleri ile trafik, spor, iklim-coğrafya ve zamanla ilgili terimleri, fiiller, sıfatlar ve zıt anlamlı kelimelerin işaretlerini hatasız olarak kullanabilecektir..

Günlük yaşamda kullanılan TİD cümlelerine ve karşılıklı konuşma kurallarına uygun cümleler kurabilecek ve uygulayabilecektir

Kurs programı ile bireylerin, TİD kullanarak işitme yetersizliği olan bireylerle iletişim kurabilmek için temel bilgi ve becerileri kazanması, yeniliğe ve değişime uyum sağlaması öngörülmektedir.

Türk İşaret Dili Sözlüğü için TIKLAYINIZ

Türk İşaret Dili nedir?

Eğitim Bilgileri!

Gereksinimler

  • Kimlik Fotokopisi
  • Diploma veya Öğrenci Belgesi
  • Vesikalık Fotoğraf

Durumu

  • Kontejan: Var
  • Eğitim Süreci: 3 ay
  • Sertifika: Milli Eğitim Bakanlığı
  • Kurs Puanı:100/95
  • Sınav Başarı Oranı: %98

Kursun Müfredatı