İnsan Kaynakları Yönetimi Eğitimi

İnsan Kaynakları Uzm. Kursu

Türkiye’nin en kapsamlı müfredatına sahip “İnsan Kaynakları Yönetimi Sertifika Programı” ülkemizin İnsan kaynakları yöneticilerini yetiştiriyor. İnsan Kynakları Uzmanlığı Eğitimi ile birçok Özel ve Kamu Kurumunda iş imkanına kavuşabilirsiniz. Kamu Kurumlarında görevde yükselmede kullanabilirsiniz. Milli Eğitim Bakanlığı Onaylı İnsan Kaynakları Uzmanlığı Eğitimi ile geleceğinize yönetici olarak devam etmek sizin elinizde.

Eğitim Hakkında Bilgi

Gereksinimler

İnsan Kaynakları Yönetimi Sertifikasını Milli Eğitim Bakanlığı onaylı alabilmek için en az lise mezunu olmak gerekmektedir.

Kazanımlar

Öğrencilerimiz; eğitimi tamamladıktan sonra Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan sınava katılarak, başarılı oldukları takdirde MEB onaylı İnsan Kaynakları Sertifikası alırlar.

Öğrencilerimiz; İnsan Kaynakları Yönetimi Eğitim Programına dahil ettiğimiz güncel SGK mevzuatı konusunda eğitim aldığına dair de sertifika alırlar.

Öğrencilerimiz; İnsan Kaynakları Eğitim Programını tamamlayıp MEB tarafından yapılan sınava girip başarılı olsalar dahi, eğitim videoları 1 yıl boyunca kullanıma açık tutulacaktır. Bu sayede konuları pekiştirme açısından dersleri tekrar etme imkanları olacakıtr.

İnsan kaynakları yönetimi, işletmelerde rekabetçi üstünlük yaratmak amacıyla gerekli insan kaynağının sağlanması, istihdamı ve geliştirilmesi ile ilgili politikalar oluşturma, planlama, örgütleme, yönlendirme ve denetleme faaliyetlerini içeren bir disiplindir.

İşletmelerin karlı ve sürdürülebilir rekabet avantajı sağlayarak büyüyebilmesi, sahip oldukları insan kaynaklarının yenilikçi ve yaratıcı projeler üretebilmeleri ile mümkündür. Kendini ve işini geliştirmeye odaklı çalışanlar ile farklı mal ve hizmet sunabilen işletmelerin kendi pazarlarında liderliği üstlenerek mükemmel iş sonuçlarına ulaştıkları görülmektedir.

Birbirleriyle rekabet halindeki işletmeler hızlı değişim ve belirsizlik karşısında; küresel meydan okumalara tepki vermenin yolunun çalışanlarının sahip oldukları yeteneklerin ortaya çıkarılmasından geçtiğinin farkına varmaktadırlar.

Çalışanlar artık kendilerini geliştirebilecekleri, yenileyebilecekleri ve sürekli öğrenebilecekleri işletme ortamlarını tercih etmekte ve liderlerinden de kendilerine değer vermelerini, fikirlerine saygı göstermelerini ve onları teşvik etmelerini beklemektedirler.

İşletmelerin başarı sağlamasında anahtar role sahip çalışanların işe alımı, eğitilmesi, geliştirilmesi ve yeteneklerinden uygun bir şekilde yararlanılması sürecini kapsayan yetenek yönetimi kavramı bugün insan kaynakları yönetiminde temel başarı faktörü haline gelmiştir.

Değişen yönetim teknikleri ve üretim süreçleri ile hızla yoğunlaşan rekabet işletmelerde yönetim anlayışını farklılaştırmakta ve insan kaynağı yönetimini işletme yönetiminin stratejik unsuru haline getirmektedir. Bilgiyi üretebilen ve kullanabilen, dolayısıyla katma değerinin sonsuzluğuna vurgu yapılan insan faktörü, insan kaynakları yönetiminin stratejik yönünü ortaya koymaktadır.

Kısaca bireysel ve kurumsal öğrenme sürecini kalıcı rekabet avantajına dönüştürmek, insan kaynakları yönetiminin vazgeçilmez önceliği olmuştur. İşte bu noktada, hazırladığımız bu eğitim ile hedeflenen; kurumların ihtiyacı olan nitelikli insan kaynakları uzmanlarının yetiştirilmesidir.

Bu Kursun Müfredatı

 • İnsan Kaynakları Yönetimine Giriş
 • Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi
 • İnsan Gücünün Planlanması ve İş Analizi
 • İşe Alım, Seçme ve Yerleştirme Süreci
 • İş Değerleme ve Ücret Yönetim Sistemi
 • Performans Yönetimi
 • Kariyer Yönetimi ve Geliştirme
 • Eğitim ve Geliştirme Süreçleri
 • Kurumsal Değerler İlkeler ve İnsan Kaynakları
 • Motivasyon ve Ödül-Öneri Sistemleri
 • İnsan Kaynakları Bilgi İşlem Programları ve Raporlama
 • İnsan Kaynaklarında Kalite Süreci
 • İnsan Kaynaklarında Personel Özlük İşleri
 • İş Sözleşmeleri
 • Ücret ve Ücret Uygulamaları
 • Ücret Bordrosu Düzenleme ve Uygulamaları
 • Sgk İşveren Uygulamaları
 • İş Güvenliği ve Sağlığı Uygulamaları