Kişisel Verilerin Önemi

                   Kişisel Verilerin Önemi

  Kişisel veriler tanım olarak insanların kendilerine ait olan bilgilere kişisel veriler denir. Bu bilgiler kişiler icin cok büyük önem arz etmektedir. Bu yüzdende insanlar sahip oldukları bilgileri paylaşma konusunda treddütler yaşamaktadır. Kişisel verilerin muhafazası bundan dolayı cok önemlidir. Kişisel veriler insanların güvenliği acısından cok önemli olup bu bilgilerin muhafazası üzerinde pek cok ülke kendi bünyelerinde calışmalarda bulunmaktadır. Örneğin Amerika Birleşik Devletlerinde Facebook ceo’su olan Mark Zuckerber’gin insanların kişisel bilgilerini ve sosyal medya kullanımı ilkelerini suistimal ettiği gerekcesi ile yargılanmıştır.

  Ülkemizde ise bu konuda TBMM tarafından Kişisel verilerin korunması amacıyla kanun cıkartılmıştır. Bu kanun ile kişisel verileri koruma adında KVKK Kanunu cıkartılmıştır. Bu Kanun ile amaclanan kişilerin bilgi paylaşımı konusunda kendilerini güven icinde hissetmesidir. Cıkartılan kanunun yaptırım gücü ile kişisel verilerin koruması konusunda insanlara devlet eli ile güvence sağlanmıştır. İnsanlar bu güvence ile kişisel verilerini paylaşma konusunda daha rahat daha güvenilir bir şekilde paylaşabilmeleri konusunda imkan tanımaktadır.

  Bu imkan nispetinde kişiler sahip oldukları kişisel verilerini paylaşırken kendilerini güvende hissederken başlarına gelebilecek olumsuz bir durum karşısında kendilerini mağdur eden kişilere karşı  kanuni yollar ile hesap sorma imkanına sahip olabileceklerdir. Bu sayede  daha rahat bir şekilde haklarını arayabileceklerdir. KVKK ile kişiler kendilerine karşı yapılan hırsızlığına karşı kendilerini koruyabileceklertdir.

 Örneğin size ait bir video kaydı sizin rızanız olmadan sosyal medyaya düştüğü zaman bu kanun ile uğradığınız mağduriyetin hesabını size yaşatan kişiden sorabilirsiniz. KVKK sayesinde uğrayacağınız bütün mağduriyetler konusunda tazminat talep edebilirsiniz.

KVKK Nedir?

  Kişisel Verilerin Korunması Kanun Tasarısı, 18 Ocak 2016 tarihinde 6698 sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” adıyla TBMM Başkanlığına sevk edilmiş, 24 Mart 2016 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından onaylanıp kanunlaşmış ve 7 Nisan 2016 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Kişisel verilerin korunması Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 20. maddesinde anayasal bir hak olarak düzenlenmiştir ve kişisel verilerin korunmasının detayladırılması kanuni düzenlemelere bırakılmıştır. Daha önce GDPR(General Data Protection Regulation) gibi Avrupa mevzuatına dahil olmuş olan kişisel verilerin Türkiye’de koruma altına alınmasının mihenk taşıdır.

  Oldukça geniş çaplı düzenlemelerin fitilini ateşleyen 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, kamu tüzel kişilikleri, şirketler, doktor, psikolog, psikiyatr, eczacı, fizyoterapist vb. birçok kişi ve kurumun kişisel veri sahipleri ile ilişkilerini yeni baştan düzenlemiş ve adeta kişisel veri alanında bir devrim yaratmıştır. Bu anlamda kişisel veri işleyen veri sorumlusu ve veri işleyicisi kimselere büyük yükümlülükler ve cezai yaptırımlar öngörülmüştür. Veri sorumlusu, toplanacak kişisel verileri ve bu verilerin işlenme amaçları ile işlenme yöntemini belirleyecek olan kişidir. İşleme faaliyetinin neden ve nasıl yapılacağı konusunda kararları veri sorumlusu almaktadır. Veri işleyen ise veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişiyi ifade etmek için kullanılan tabirdir.

KVKK Amacı Nedir?

  Bu hükme göre amaç, kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenlemektir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir