Uygulamalı kvkk uzmanlık eğitimi

KVKK Kanunu ve KVKK Eğitimi

Bu eğitime katılabilirler. Bu eğitimi alan kişiler kamu ve özel sektör fark etmeksizin her kurumda calışabilirler. Böylece bu kişiler alıştıkları kuruma kişisel verilerini emanet eden müşterilerini veya personel adaylarının kişisel verilerini rahat bir şekilde muhafaa edebileceklerdir. Bu eğitim ile kişiler hem rahat bir şekilde bilgilerini korurken bu alanda umanlaşarak danışmanlık himetini verebilecekler böylece yeni istihdam alanları bulabilecekler.

Kişisel Verilerin Önemi

Kişisel Verilerin Korunması Kanun Tasarısı, 18 Ocak 2016 tarihinde 6698 sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” adıyla TBMM Başkanlığına sevk edilmiş, 24 Mart 2016 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından onaylanıp kanunlaşmış ve 7 Nisan 2016 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

KVKK Kişisel Verileri Koruma Kanunu Nedir?

KVKK Kanunu 24 Mart 2016 tarihinde TBMM Genel Kurulu tarafından kabul edilerek kanunlaşmış ve 7 Nisan 2016 tarih ve 29677 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu Kanunun aşağıdaki maddeleri yayımı tarihi olan 7 Nisan 2016’dan altı ay sonra 7 Ekim 2016 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir.