Uygulamalı KVKK Uzmanlık Eğitimi

KVKK Uzmanlık Eğitimi

DAHA DETALI BİLGİ VE KAYIT İÇİN DİLERSENİZ

Neden KVKK Uzmanlık Eğitimi?

KVKK, Kişisel Verilerin Korunması Kanunudur. Aynı zamanda bu kanunu işletebilmek ve süreçleri sürdürebilmek için KVKK kurumu hayatımıza girmiştir. Bu tarihten sonra denetimler başlayarak kişisel verilerin korunması konusunda ciddi adımlar atılmaya başlanmıştır.

Bu gelişmeler çerçevesinde ülkemizdeki işyerleri ve kurumların KVKK kurumuna işledikleri kişisel verilerin kullanımı ve akıbeti hakkında bilgilendirme zorunluluğu gelmiştir. Bu zorunluluğu yerine getirmeyen işletme ile kurumlara ciddi maddi ve manevi yaptırımlar uygulanacaktır.

İşletme ve kurumların konuya ilşkin yetişmiş kadroları bulunmadığı için yeni istihdam ile danışmanlık alabilecekleri personel yada firma arayışındalar. Geleceğin mesleklerinden olan KVKK uzmanlığı,  spesifik bir iş olmakla beraber nitelikli bir personel olmanında yolunu açmaktadır.

KVKK uzmalık eğitimi ile ülke genelinde yüzbinlerce işletme yada kurumda iş ve mevki sahibi olmanızı sağlıyacaktır. KVKK uzmanlığı eğitimi bireylerin gelişmi açısındanda önemli bir eğitim olarak öne çıkmaktadır.

 • Kişisel Veriler, Kişisel Verilerin Kullanımı ve Kişisel Verileri Koruma Kanunu ve AB Kapsamında Düzenlemeler Hakkında Genel Bilgilendirme
 • Firmada Kişisel Veri İşleme Süreçleri
 • KVKK Kapsamında Aydınlatma, Aydınlatma Zamanı, Aydınlatma Yöntemi ve Açık Rıza ile Aydınlatma Arasındaki ilişki
 • KVKK Kapsamında Mevzuata Uygun Olarak Yurtiçinde Kişisel Verilerin Aktarımı
 • Örneklerle Kişisel Verileri Koruma Kurulu Kararları
 • KVKK Kapsamında Mevzuata Uygun Olarak Yurtdışına Kişisel Verilerin Aktarımı
 • Mevzuata Uygun Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi ve Anonim Hale Getirilmesi
 • Mevzuata Göre İlgili Kişinin Hakları ve Talepleri
 • Veri Sorumlusunun Veri Güvenliğine İlişkin Yükümlülükleri
 • VERBİS Sistemi, Verbisten İstisna Tutulanlar ve Kişisel Veri Envanteri Örneği
 • Kişisel Verileri Koruma Kurulu Yapısı, Kararların Nasıl Alındığı ve Kişisel Verilerle İlgili Kabahat ve Suçlar Kapsamında İdari ve Adli Yaptırımları,
 • KVKK Kapsamında Firmaların Uygulamada Neler Yapması Gerektiği Bu Bağlamda Mevcut Durum Analizinin Nasıl Yapılacağı
 • KVKK Kapsamında Politika Belgelerinin Hazırlanması, Sözleşmelerin KVKK kapsamında Güncellenmesi veya Yeniden Düzenlenmesi ve Açık Rıza, Aydınlatma ve Bilgilendirme Metinlerinin Hazırlanması Konuları
 • Veri İhlalini Önlemek İçin Siber Güvenlik Konusu

Neler Öğreneceğim ?

Neler Yapabilirim?

 K.V.K.K Eğitimimizin amacı, hazırlanan Kanun ile kişisel verilerin çağdaş standartlarda işlenmesi ve koruma altına alınması süreçlerinin yönetimi ile uyumlulaştırma konusunda uzmanlık eğitimidir.

Alacağınız eğitim ile firmaların KVKK uyumlulaştırma ile VERBİS kaydının yapılması süreçlerinin yönetilmesi konusunda uzmanlaşacaksınız.

Bu kapsamda eğitimlerimizin içeriğinde, kişisel verilerin işlenme şartları, kişisel verilerin işlenmesinde kişilerin temel hak ve özgürlüklerinin korunma şartları ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esaslarını kursiyerlere kazandırmaktır.

Ayrıca, kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasların da düzenlenmesi eğitimin amaçları arasında yer almaktadır.