Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşler Belgesi

Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşler Belgesi Nedir?

6331 Sayılı İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunun 17. Maddesi gereğince  Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının 2015 yılındaki ilk tebliği 40 meslek dalında başlayan ve günümüze kadar çeşitli tebliğler ile devam edip toplam’da 117 meslek dalına ulaşmıştır. Bu meslek branşlarından 81 tanesinde mesleki yeterlilik belgesi hali hazırda zorunludur, kalan 36 mesleğin zorunluluğu 11/11/2019 da başlayacaktır.

Tehlikeli ve Çok Tehlikeli işler yeterlilik belgesi yaptığı işin mahiyetine göre  işi yapabilmek için eğitim almış olduğunu gösteren Miili Eğitim Bakanlığı veya Çalışma Bakanlığına Bağlı eğitim kurumlarından alınan belgedir.

Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşler yeterlilik belgesi ve eğitimi çalışma hayatına nitelikli eleman kazandırmak, üretimde etkinlik ve verimliliğin sağlanması, iş kazalarının asgariye indirilmesi amacıyla verilmektedir.

Meslek branşlarına göre Tehlikeli İşler’de çalışacak personellerin işe başlarken eğitim aldıklarına dair belgelerinin  bulundurulması zorunludur. Bu zorunlukluk iş verenlere cezai işlem yapılmasını gerektirmektedir. Personelin  belgesiz çalıştırılması doğabilecek iş kazalarında firmayı tam sorumlu kılmaktadır. İşin mahiyetine göre belgelerinde geçerlilik süresi bulunmaktadır.

Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşler’de çalışan kişilerin yaptıkları işe göre bu belgeyi bulundurmaları işe alımlarda tercih sebebi olmaktadır. Faal çalışan personellerin’de  yaptıkları işlere göre bu belgeleri almaları gerekmektedir.

İş yerlerinde yapılacak denetimde personellerin yaptıkları iş’te usta olduklarının belgelenmesi açısından önemlidir. Kişinin işyerinde’ki sigortalılık süresi o iş’te tecrübeli olmasını belgelemediği gibi kanunen bir hükmü bulunmamaktadır.

İş güvenliği açısından önemli olan bu belgeler sorumluluk anlamıda iş verenin yükümlülüğündedir. Bu yükümlülük  çalışanın işten çıkarılması içinde bir sebeb teşkil etmektedir. İş akdi’nin sonlandırılmasında belgenin bulunmaması çalışanın aleyhine olarak değerlendirilir.

Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşler belegeleri çeşitli kamu kurumları tarafından verilebildiği gibi özel eğitim kurumları tarafından’da eğitimini tamamlayan kişilere verilmektedir. Eğitim süreleri eğitimine göre değişiklik göstermektedir.

Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşler belegelerine örnek vermek gerekirse ;

Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Her Türlü Çöp ve Atık Maddeler ile İlgili İşler Çöp
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Termik Santral BGKA (Baca Gazı Kükürt Arıtma) İşletmeciliği
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Termik Santral BGKA (Baca Gazı Kükürt Arıtma) Bakımcı
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Termik Santral Değirmen Bakımcı
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Termik Santral Dış Tesis Tamir Bakımcılığı
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Termik Santral Dış Tesisler İşletmeciliği
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Termik Santral Elektrik Bakımcı
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Termik Santral Elektrik İşletmeci
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Termik Santral Kazan Bakımcı
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Termik Santral Kazan İşletmeci
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Termik Santral Kül Cüruf İşletmeciliği
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Termik Santral Laboratuarcılığı
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Termik Santral Lavarcı
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Termik Santral Ölçü Kontrolcülüğü
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Termik Santral Su Tasfiyeciliği
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Termik Santral Türbin Bakımcılığı
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Termik Santral Türbin İşletmeciliği
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Elektrik Tesisat ve Pano Montörü
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Elektrikli Ev Aletleri Teknik Servis
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Endüstriyel Bakım Onarım
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Haberleşme Sistemleri
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Yüksek Gerilim Sistemleri
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Bobinajcı
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Elektrik Tesisleri Yapım İşleri
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Elektromekanik Taşıyıcılar Bakım ve Onarımcılığı
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Görüntü Ses Sistemleri
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Güvenlik Sistemleri
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Büro Makineleri Teknik Servisi
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Hazır Kuru Toz Gıda Reçete Uygulaması
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Bitkisel ve Hayvansal Yağ Üretimi
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Et ve Et Ürünleri İşlemeciliği
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Hazır Kuru Toz Gıda Karışımlarında Dolum ve Paketleme
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Tütün İşleme
Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği
Yangın Eğitimi Kurs Programı
Hijyen Eğitimi
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Alçı ve Alçı Levha Üretim Operatörlüğü
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Beton Santral İşleri
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Çimento Elektrik Bakımcı
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Çimento Laboratuar Görevlisi
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Çimento Mekanik Bakımcı
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Ahşap Çatıcılığı
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Ahşap Doğrama ve Kaplama
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Beton Pompa Operatörlüğü
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Beton Transmikser Operatörlüğü
Tehlikeli Ve Çok Tehlikeli İşlerde Beton-Betonarme Ve Soğuk Metal Kesme Ve Taşlama
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Betonarme Demir, Kalıpçılık ve Çatıcılık
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Çatı Sistemleri
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Çimento Üretim Operatörlüğü
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Gazbeton Üretimi Kurs Programı
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde İnşaat Boyacılığı
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Karayolu Yapım, Bakım ve Onarım İşleri
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde PVC Doğrama İmalat ve Montaj
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Sıvacı
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Tuğla ve Kiremit Üretimi
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Yangın Yalıtımı
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Yapı Dekorasyon
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Yapı Duvarcılığı
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Yapı Yalıtımcılığı
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Yapı Yüzey Kaplama
Tehlikeli Ve Çok Tehlikeli İşlerde Yüksekte Çalışanların Eğitimi
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Beton – Betonarme İşleri
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Çimento Analizi
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Kaya Mekaniği İşleri
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Topoğrafya Hizmetleri
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Yapı Malzemelerinin Analizi
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Zemin Mekaniği İşleri
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Kâğıt Üretim Otomasyonu Proses Elemanı
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Açık Ocak Madenciliği Manevracı-Harmancı
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Bant Konveyör Tamir ve Bakımcı
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Elektrik Nezaretçiliği
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Galeri Açma Makinesi Bakım ve Operatörlüğü
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Kaynakçılık
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Kazı Tahkimat Söküm İşleri
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Klasik Uzun Ayak Üretim İşleri
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Kompresörcü
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Kuyu Bakım İşleri
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Mekanik Nezaretçiliği
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Nakliyat Üniteleri Çalıştırıcısı
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Ramble Tamir-Bakımcı
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Tahlisiye ve Gaz Ölçüm Cihazları Bakımcısı
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Tahlisiyecilik
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Talaşlı İmalat
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Tamburlu Kesici Yükleyici Bakımcısı
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Tamburlu Kesici Yükleyici Operatörlüğü
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Taşocağı Kırma-Eleme Tesis Operatörlüğü ve Bakımcılığı
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Tulumbacı
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Yer Altı Demiryolu Bakım ve Betonlama İşleri
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Yer Altı Elektrik İşleri
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Yer Altı Mekanize Metal Madeni Makinelerinin Bakımı ve Operatörlüğü
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Yer Altı Nakliyat Bakımcı
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Yer Altı Sinyalizasyon (Haberleşme) İşleri
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Yürüyen Tahkimat Hidrolik Bakımcılığı
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Yürüyen Tahkimat Sürücülüğü
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Zincirli Konveyör Bakımcısı
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Cevher Hazırlama ve Zenginleştirme Sabit Tesis Operatör ve Bakımcılığı
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Dik ve Meyilli Kuyularda Vinç Operatörlüğü
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Jeofizik Etüt İşçiliği
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Jeoloji, Maden ve Enerji Hammadde Etüt İşçiliği
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Kireç Üretimi ve Proses Bakımcılığı
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Maden Nezaretçiliği
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Monoray-Kulikar Operatörlüğü
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Paleosismoloji Etüt İşçiliği
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Pres İşleri
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Sondaj İşçiliği
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Sondörlük
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Yeraltı Mekanize Kömür Madeni Mekanik Ekipman ve Donanımların Tamir ve Bakımcılığı
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Bilgisayarlı Makine (CNC) Operatörü
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Arıtma Tesisi Operatörlüğü
TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE FİBER OPTİK KABLO ÜRETİM ELEMANI
TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE HELEZON YAY DİZGİ ELEMANI
TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE KABLO İZOLASYON ELEMANI
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Makine Bakım ve Onarım
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Mermer İşleme
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Kar Küreme Aracı Operatörlüğü
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Montaj
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Baskı Sonrası
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Serigrafi ve Tampon Baskı
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Tifdruk Baskı
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Baskı Öncesi
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Flekso Baskı
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Tabaka Ofset Baskı
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Web Ofset Baskı
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Endüstriyel Kalıpçı
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Isıl İşlemci
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Çelik Yapılandırmacı
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Darphane Metal ve Alaşım İşleri
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Kalite Kontrol Elemanı
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Kaynakçı
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Metal Doğramacı
Tehlikeli Ve Çok Tehlikeli İşlerde Pelet Üretim Elemanı
Tehlikeli Ve Çok Tehlikeli İşlerde Sıcak Metal Şekillendirme
Tehlikeli Ve Çok Tehlikeli İşlerde Tel Tavlama Ve Yüzey Kaplama Elemanı
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Soğuk Tel Haddeleme
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Tel Büküm Elemanı
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Yüzey Temizleme
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde İzabe
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Alüminyum Hidroksit Ve Alüminyum Oksit Üretim Elemanı
Tehlikeli Ve Çok Tehlikeli İşlerde Anod Üretimi ve Rodlama
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Döküm İşleri
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Pirometalurji Teknolojisi ile Üretim İşleri
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde İşaretçi ve Sapancı Eğitimi
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Raylı Sistemlerde İşletme
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Dokuma Desinatörlüğü
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Dokusuz Yüzeyler
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Endüstriyel Düz Örme
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Tekstil Mekatroniği
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Dokuma Operatörlüğü
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Endüstriyel Çorap Örme
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Endüstriyel Yuvarlak Örme
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Haşıl Makinesi Operatörü
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Pamuk İplikçiliği
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Tekstil Apreciliği
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Tekstil Baskı ve Desenciliği
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Tekstil Bobin Boyacılığı
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Tekstil Boyacılığı
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Tekstil Ön Terbiyeciliği
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Tekstil Sanforculuğu
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Tekstil Test Laborantlığı
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Telef Presçi
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Yün İplikçiliği
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Isıtma ve Doğal Gaz İç Tesisat
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Bireysel ve Ticari Klima Sistemleri
Tehlikeli Ve Çok Tehlikeli İşlerde Isıtma Tesisatı
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Isıtma ve Gaz Yakıcı Cihazlar Teknik Servis
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Merkezi İklimlendirme Sistemleri
Tehlikeli Ve Çok Tehlikeli İşlerde Sıhhi Tesisat
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Soğutma Sistemleri
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Termik Santral Mekanik Tesisat İzolasyoncusu
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Lojistik Elemanı
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Pompajcı
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Tanker-Vagon Dolum ve Tahliyeci
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Uçak Yakıtları Depolama, Elleme ve İkmal
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Yakıt Ölçü Elemanı
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Elle Taşıma
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Liman İşletme Saha Çalışanı